LINKS
ABOUT
SOCIAL
  • Black LinkedIn Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Google+ Icon

info@frecq.nl

Tel: 020 - 244 1065

Brouwersgracht 192-B

1013 HC Amsterdam

Nederland

Frecq*

Onderzoek door Frecq wordt uitgevoerd conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG/GDPR). Frecq werkt conform de NEN 27000/NEN 27001_2017. Frecq* is onderdeel van Kantell B.V. KVK 71140174 © 2018 All rights reserved.

De Nederlandse Rijksoverheid verricht onder al haar medewerkers een periodiek intern-Klanttevredenheidsonderzoek (iKTO). Dit is een onderzoek dat de beleefde kwaliteit meet van de bedrijfsvoering (koffie, computer, smartphone, bedrijfsrestaurant). Omdat er bij een dergelijk onderzoek sprake is van verwerking van persoonsgegevens, schrijft de wet voor dat de verantwoordelijke voor het onderzoek een zogenaamde Privacy Impact Analyse, ook wel genoemd gegevensbeschermingseffectbeoordeling, moet (laten) verrichten. Frecq is gevraagd om als penvoerder voor deze PIA op te treden. 

Frecq verzorgt Privacy Impact Analyse (PIA) Rijksoverheid

Dat wil zeggen dat Frecq de coördinatie op het tot stand komen van deze PIA voor haar rekening heeft genomen, als wel een finale inhoudelijke toets heeft uitgevoerd.De PIA iKTO 2018/AVG is op 11 december 2017 succesvol opgeleverd. De Nederlandse Rijksoverheid voldoet daarmee aan haar wettelijke verplichting de uiterste zorg te dragen voor de bescherming van de persoonsgegevens van haar medewerkers. 

Meer weten over Privacy Impact Analyses of over het doen van belevingsonderzoek onder uw medewerkers?

Bel 06-46141459 of mail naar: info@frecq.nl